Actievoorwaarden Eurovisie Songfestival quiz 2014

 • Deze Facebook actie is een initiatief van Quantis Electronics B.V. Eindhoven.
 • Deelnemers aan de Facebook actie gaan akkoord en zijn bekend met deze actievoorwaarden.
 • De winnaar van de Facebook actie wordt gekozen aan de hand van een loting onder de deelnemers die het juiste antwoord hebben gegeven op de tijdlijn.
 • Deelnemers maken met het juiste antwoord op de vraag kans op een Quantis 3D-SoundSystem LSW-1.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De winnaar wordt via Facebook bekendgemaakt en wordt verzocht zijn/haar adresgegevens te verstrekken via een persoonlijk bericht.
 • De winnaar gaat er mee akkoord dat hij/zij als winnaar bekend wordt gemaakt op de Quantis SoundSystems pagina.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Quantis Electronics behoudt zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen cq. te stoppen.
 • Adres, email- en persoonsgegevens van de winnaar zullen uitsluitend worden gebruikt voor het versturen van de prijs.
 • Facebook en bij de actie betrokken personen en/of derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.
 • Druk-, spel-, zet- of andere tekstuele fouten zijn voorbehouden en kunnen Quantis Electronics B.V. tot niets verplichten.
 • Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 • Voor deelnemers van 18 jaar en jonger moet een wettelijk vertegenwoordiger toestemming hebben gegeven alsmede kennis hebben genomen van de voorwaarden.
 • Uitsluitend deelnemers woonachtig in Nederland komen in aanmerking voor een prijs.
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@quantiselectronics.com
Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u een vraag over uw product, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Not readable? Change text. captcha txt