Deelnamevoorwaarden Cashback-actie Quantis 3D-SoundSystem LSW-1

 • De Cashback-actie is een activiteit van Quantis Electronics B.V, Vaalserbergweg 317 – 5628 CH Eindhoven.
 • De actieperiode loopt van 04-04-2014 t/m 01-08-2014. Alleen actieproducten die voor deze datum zijn aangeschaft geven het recht van de actie gebruik te maken. De aankoop moet door middel van een kopie van een geldige aankoopbon, voorzien van aankoopdatum, worden aangetoond.
 • De Cashback-aanvraag dient inclusief alle noodzakelijke bijlagen uiterlijk 15-08-2014 te zijn ingediend (datum poststempel). Latere inzendingen kunnen niet worden gehonoreerd.
 • Noodzakelijke documenten/bijlagen:
  – het compleet ingevulde aanvraagformulier
  – beide originele barcodes (uit de doos geknipt)
  – een kopie van de aankoopbon voorzien naam dealer, aangekochte model, de aankoopprijs/aankoopdatum
 • Het aanbod is beperkt tot één LSW-1 aanvraag per adres.
 • Deelnemers dienen over een vast adres te beschikken en een vaste bank/IBAN-rekening in Nederland te hebben. Kopers uit andere landen zijn van deelname uitgesloten. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Dit aanbod geldt niet voor wederverkopers.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
 • Het actiebedrag wordt in de regel binnen 6-8 weken op uw rekening bijgeschreven.
 • De Cashback-vergoeding geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving. Contante betaling en betaling per cheque is niet mogelijk.
 • Privacy: Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Quantis Electronics B.V. uitsluitend gebruikt voor productregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.
 • Quantis Electronics B.V. behoudt zich het recht voor onvolledige, foutieve, gewijzigde of illegale inzendingen niet te verwerken. Voor in de post verloren gegane, beschadigde, vertraagde of onvoldoende gefrankeerde inzendingen aanvaardt Quantis Electronics B.V. geen verantwoordelijkheid. Mocht de deelnemer binnen zes weken na inzending van het voor de actie benodigde materiaal geen bevestiging hebben ontvangen, dan wordt de deelnemer verzocht dat per mail te melden op het volgende mailadres: info@quantiselectronics.com
 • De ingezonden documenten en bijlagen worden niet geretourneerd.
 • Deelnemers die onvolledige inzendingen/bijlagen insturen krijgen daarvan bericht en worden verzocht binnen 14 dagen het ontbrekende materiaal in te zenden. Deze termijn begint op de datum dat de melding wordt verzonden. In het geval dat de deelnemer het ontbrekende materiaal niet nazendt of onvoldoende aanvult vervalt de aanspraak op uitbetaling.
 • Producten die in het kader van retournering bij internet-aankopen zijn teruggestuurd of door de handel uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Hebt u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder aftrek aan Quantis Electronics B.V. terug te storten.
 • Quantis Electronics B.V. houdt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
 • De actie geldt zolang de voorraad strekt; mocht binnen de periode het gewenste product niet voorradig zijn, dan ontstaat daardoor geen mogelijkheid later nog op de Cashback-actie aanspraak te doen.
 • Door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden en verklaart hij zijn informatie naar waarheid te hebben ingediend.
 • Stuur het compleet ingevulde aanvraagformulier, samen met beide originele barcodes (uit de doos geknipt) en een kopie van de aankoopbon uiterlijk 15 augustus 2014 (datum poststempel!) naar:
  Quantis Electronics B.V.
  T.a.v. Cashback-actie
  Vaalserbergweg 317
  5628 CH Eindhoven
 • Contactgegevens: Vragen, klachten en opmerkingen aangaande deze actie kunt u schriftelijk richten aan bovengenoemd adres of per email naar info@quantiselectronics.com tot uiterlijk 31 augustus 2014.

 

Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u een vraag over uw product, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Not readable? Change text. captcha txt